Bina Yönetim Planı Nedir?

Bina Yönetim Planı Nedir?

Bina Yönetim Planı Nedir?

Bina yönetim planı, binada yer alan tüm daireler için geçerli olan hukuksal uygunluk planıdır. Kat Mülkiyet Kanunu kapsamında alınan bu karar ile kat sahiplerinin de ilgilendiren bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşme sayesinde apartmanda ya da binada bulunan dairelerin tamamının yasal prosedürlere uygun bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Apartman yönetim planı olarak da adlandırılan bu sistem ile apartmanlarda ikamet eden kişilerin yaşam koşulları da düzenlenmiş olur. Aynı zamanda bu plan, apartman içinde uyulması gereken başlıca kuralları da kapsamaktadır.

Bina Yönetim Planı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bina yönetim planı örneği üzerinden de anlaşılacağı gibi bu plan sayesinde çok katlı binalara yönelik bazı yasal kurallar işleyişe alınmaktadır. Birden fazla dairenin yer aldığı binalarda uygulanan bu sözleşme ile apartman ya da bina içi düzenin sağlanması da mümkün kılınır.

Bina içinde yer alan ortak alanların düzenli bir şekilde kullanılması ve dairelerde yaşayan kişilerin uyum içinde olması bu yönetim planı sayesinde mümkündür. Apartman içindeki sükunetin sağlanması bakımından da bu sözleşme metninin önemi oldukça büyüktür.

Bina yönetim planı, ilgili apartman ya da binada yer alan yönetici ve kat malikleri tarafından hazırlanan bir metindir. Buna göre sözleşme içerisinde ortak kararla belirlenmiş olan çeşitli yasal prosedürler ve kurallar yer alır.

Bina Yönetim Planı Nereden ve Nasıl Alınır?

Bina yönetim planı sorgulama yapılarak çeşitli örneklere ulaşılması mümkün olan bir metindir. Buna göre yönetim ve kat malikleri ile ortak kararlar böyle bir sözleşme metninin hazırlanması da mümkündür. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kapsamında oluşturulan bu metin, yine aynı makamdan onay almaktadır.

Metnin ortak karar ile oluşturulması ile birlikte yine ortak bir karar alınarak sonlandırılması da mümkündür. Metnin hükmünü kaybetmesi için de apartman ya da binada ikamet eden kişilerin onayının alınması önemlidir. Çoğunluğun sağlanması ile birlikte yönetim planındaki bazı yasal maddeler de ortadan kaldırılabilir. Bunun yanında metne kat malikleri tarafından talep edilen bazı ek maddelerin de eklenmesi mümkün kılınmaktadır.

Yorum yaz
Yorum
İsim
Email