Dolaylı Vergi Nedir ?

Dolaylı Vergi Nedir ?

Dolaylı vergi, kişilerin gelir durumlarına ve kazançlarına göre değil dolaylı olarak farklı yollardan alınan verginin adıdır. Mal ve hizmet alınırken anında ödeme olduğu için verginin alınması kolay ve ucuz bir şekilde gerçekleşir. Vergi kanunlar aracılığı ile kamu hizmetlerini karşılamak için kişilerden ya da kurumlardan alınan para olarak nitelendirilir.

Vergi kişilerin isteği doğrultusunda değil zorunlu olarak tahsil edilen ücrettir. Ayrıca herkesin gelir durumuna göre bir ücret belirlenir ve bu ücretin ödenmesi istenir. Vergi ödemeleri tercihe bağlı olarak ödenmez tamamen zorunlu ödemelerdir. Vergiler dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak iki grupta incelenebilir.

Dolaysız vergiler arasında; kişilerin gelirlerine veya kazançlarına göre bu ücretin üzerinden alınan vergidir. Eğer bir kişinin geliri ve kazancı varsa ve ek olarak bir serveti de varsa bu vergiyi zorunlu olarak ödemelidir. Dolaysız vergiler gelir vergisi, kurumlar vergisi ve emlak vergisidir.

Dolaylı vergi çeşitleri şunlardır;
– Katma Değer Vergisi (KDV)
– Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
– Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
– Gümrük Vergisi
– Damga Vergisi
– Özel İletişim Vergisi
– Belediye Vergileri
– Şans Oyunları Vergisi

Vergini alınma amacı devletin elektrik ,su ,yol, kanalizasyon gibi sunmuş olduğu hizmetler doğrultusunda eğitim, sağlık, güvenlik, adalet temel hizmetlerinin yerine getirilebilmesi içindir. Bu vergiler alınmadığı taktirde devletin sunmuş olduğu hizmetleri eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmesi mümkün olmamaktadır.

 

Dolaylı Vergi Avantaj ve Dezavantajları

Dolaylı vergi, mal ve hizmetlerin fiyatına eklenerek kişilerden tükettikleri ürünler adına alınan vergi çeşididir. Tüketiciler mal ve hizmet üzerinden bu ücreti ödediği için kişiler kendilerini vergi yükümlüsü gibi hissetmiş olmaz. Bu şekilde alınan vergi ile insanlar psikolojik olarak vergiye zorunlu gibi hissetmez ve bu da bir avantaj olarak düşünülebilir.

Dolaylı vergileri kişiler ödemek zorundadır. Bunun için de dolaylı vergiler düşük gelirleri olan kişiler için daha ağır bir yükümlülük haline gelmektedir. Vergi yükünün daha çok maddi durumu kötü olanlar tarafından hissedilmesi de bir dezavantaj olarak düşünülebilir.

Dolaylı vergiler kişilerin gelirlerine göre belirlenmez. Bunun için de kişilerin gelir durumu iyi değilse eğer tasarruf yapmak zorunda kalabilir. Yani dolaylı vergilerin avantaj ve dezavantajları vardır.

Yorum yaz
Yorum
İsim
Email