Sükna Hakkı Nedir ?

Sükna Hakkı Nedir ?

Sükna Hakkı , Türk Medeni Kanunu’nun 823. maddesinde açıklanmıştır. Halk arasında sükna hakkı oturum hakkı olarak bilinmektedir. Sükna hakkında evin bir bölümünde ya da tamamında ikamet etme hakkı verilir. Eğer aksi bir durum iddia edilmezse sükna hakkının intifa hakkına ilişkin hükümlere tabii tutulması gerekir. Bir taşınmaz üzerinde bulunan sükna hakkının basmasına devredilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Miras yolu ile devredilmez ve 3. Kişilere devredilmesi söz konusu değildir.

Sükna hakkının sona ermesine sebep olan durumlar intifa hakkının sona ermesine sebep olan durumlar ile aynıdır. Bu durumlar arasında taşınmazın tamamen yok olması, kamulaştırılması, mahkeme kararı, cebri icra, ölüm, kararlaştırılan sürenin dolması ve terk gibi sebepler bulunmaktadır.

Sükha Hakkının Devredilmesi

Bir evin tamamı için ya da belirli bir kısmı için kurulmuş olan sükna hakkının devredilmesi ya da devredilmemesi konusu pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Sükna hakkının herhangi bir sebepten dolayı bir başkasına bedelli olarak ya da bedelsiz olarak devredilmesi söz konusu değildir. Tamamen kişisel bir hak olan sükna hakkının sahip olan kişinin vefat etmesi durumunda dahi kişinin mirasçılarına devredilmesi söz konusu değildir. Yani sükna hakkının miras yolu ile de bir başkasına geçmesi gibi bir durum olamaz. 

Sükna Hakkı ile Kira Arasındaki Fark Nedir ?

Sükna Hakkı ile kira genellikle birbirine karıştırılan kavramlardır. Ancak çok benzerlikleri yoktur. Oturma hakkı olarak da bilinen sükna hakkının tapuda irtifak hakları kısmına işlendiği bilinir. Kira konusunda ise böyle bir durum söz konusu değildir. Sükna Hakkı oluşturulurken tapuda senet tarzında bir işlem yapılır ancak kira durumunda bunun yerine tarafların yazılı sözleşmeleri yeterli olacaktır. Sükna hakkının yalnızca konutlar geçerli olduğunu belirtmek isteriz.

Sükna Hakkı için istenen belgeler şunlardır;

-İşleme konu olan taşınmaz mala ait, tapu senedi. Tapu senedi yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasının belirtilmesi gerekir. Bununla birlikte  belge veya malikin sözlü beyanı istenir.
-Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
-İşlem taraflarında temsilci olarak katılan kişi varsa temsile ilişkin belge istenir.
-Sükna hakkı eğer mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı istenir.

Yorum yaz
Yorum
İsim
Email