Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

Zorunlu deprem sigortası, Deprem ve deprem sonrası oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşabilecek hasarlara karşı taşınmazları koruma altına almayı amaçlayan bir çeşit sigortadır. DASK ise Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltılmış halidir. Binanızın tamamen veya kısmen hasar görmesi halinde oluşacak zararları Doğal Afet Sigorta Kurumu karşıladığı için zamanla dilimize zorunlu deprem sigortası DASK olarak yerleşmiştir. Zorunlu deprem sigortasını yaptırmak devlet tarafından mecburi hale getirilmiş olup sigorta süresi 1 yıldır. Zorunlu deprem sigortası poliçesinin bitmesine yakın tekrar yeniletmek zorunludur.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Hangi Binaları Kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasının kapsadığı alanlardır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Teminat Kapsamı Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Aşağıdaki haller zorunlu deprem sigortası (DASK) teminatının dışında kalmaktadır.

  • Manevi tazminat talepleri

  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar

  • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve iş yeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar

  • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar

Yorum yaz
Yorum
İsim
Email