İfraz Nedir?

Emlak sektörü ve tapuda işlem yapanların sıkça karşılaşacağı ifraz kelimesi ile ilgili yazımızda detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İfraz Ne Demektir?

İfraz kelimesi Arapça’da ayırma anlamında olup TDK’nın resmî sitesinde bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması olarak tanımlanmaktadır. Tapu kayıtlarında tek parça parsel şeklinde yer alan taşınmazın parça parça parsel şeklinde ayrılarak, her parça parselin tapuda ayrı şekilde tescil edilmesi işlemine denilmektedir.

İfraz genellikle taşınmaz sahipleri tarafından sıkça başvurulan bir işlemdir. Taşınmaz sahipleri mülklerinin değerini artırmak için ifraza başvururlar. Buradaki temel amaç taşınmazı küçük parçalara bölüp daha fazla alıcıya kolay şekilde satmaya çalışmaktır.

İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?

İfraz işlemi resmi kurumlarca belirli bir prosedür uygulanarak yapılır. İfraz işlemini il idare kurulu üyeleri ve belediye encümeni tarafından onaylanmalıdır. Yetkili merciler ifraz işlemini onayladıktan sonra bu işlem belediyelere verilir ve en geç 30 günde sonuçlanır. Belediye tarafından sonuçlanan işlem 15 günde tapuya tebliğ edilir. Tapu da tescil işlemini 30 gün içinde sonuca bağlar.

Doğal afet kapsamına giren taşınmazların olduğu yerlerde ifraz işlemi yapılamaz.

İfraz işlemi için ilk öncelikle harç ilgili bankaya yatırılması ve işlem için gerekli evraklarla taşınmazın bağlı olduğu belediyeye başvurulması gerekmektedir. Belediye harcı hesaplarken, taşınmazın ifrazdan önceki değerini göz önünde bulundurur. Bu işlem ayrıca belediye dışında belediyenin belirleyeceği aracı kurumlar ile de yapılabilir.

Bir taşınmazın ifrazının yapılması için o taşınmaz üzerinde herhangi bir haciz, rehin ve şerh gibi hususların olmamalıdır.

Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Yani tapuya resmen kayıt olur.

İfraz İşlemi İçin Gerekli Belgeler Nedir?

İfraz işlemi için bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler,

  • Taşınmaza ait tapu senedi,
  • Taşınmazın aplikasyon haritası,
  • Taşınmazın imarıyla ilgili belge,
  • Encümen teklif belgesi,
  • Taşınmasın zorunlu deprem sigorta poliçesi,
  • İnşaat istikamet rölevesi
  • Vekaletname
  • İlgili kişilerin kimlik fotokopisi
  • Vesikalık fotoğraf

 

Yorum yaz
Yorum
İsim
Email