Şerh Ne Demek?

Şerh Ne Demek?

Emlak sektörü ve hukuk dilinde şerh kelimesi ile sık sık karşılaşıyoruz. Peki Türkçe olmayan bu kelime şerh ne demek? Türk Dil Kurumu şerh için açma, ayırma anlamlarına gelir demektedir. O halde şerhin bir durumu biraz daha açma ve açıklama yapma gibi anlama geldiğini düşünebiliriz. Eğer bir şeyin üzerine şerh konulmuşsa, daha fazla açıklama yapılmış şeklinde ifade edebiliriz.

Tapu kaydı örneğine bakıldığında dört ana bölümden biri taşınmazın üzerindeki şerhler sütunudur. İnsanlar, taşınmazların alım satımında tapu kaydı örneği ile görebildiği şerhi tam olarak ne anlama geldiğini bilmediklerinden aklında bazı sorular oluşmaktadır. Acaba şerhli ev satılır mı, şerh kötü bir şey mi, şerhin ne gibi zararı var vs gibi sorular, bu şüphelere örnektir.

Tapuya Şerh Koymak

Tapuya şerh koyma işlemi biraz karmaşıktır. Tapu tescili sırasında eğer mülkiyet sahibinin haklarını kısıtlayıcı bir durum varsa bunu tapuya şerh koyarak yapılabilir. Ya da tapu kaydıyla ilgili bir uyarıda bulunmak isteniliyorsa, yine tapuya şerh koyarak insanları tapu tescili ile ilgili uyarılarda bulunabilir.

Örneğin bir ev satın alacaksınız. Satın almadan önce tapu kaydına bakıp herhangi bir borcu, haczi, mirasa konusu gibi konuları var mı yok mu şeklinde detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Şerh İşleminin Amacı Nedir?

Şerh koyma işlemi taşınmazların alımı satımı konusunda üçüncü kişileri bilgilendirmek için yapılır. Biraz daha detaylı açıklayalım. Kişisel bir hakkınız var, bunu tapuda göstermeniz gerekmektedir. Ya da bir mülkiyet üzerinde kısıtlayıcı bir yetki var ise bunu alım satım yapmak isteyen herkes görüntüleyebilir ve alışveriş fikrini ona göre şekillendirebilir.

Şerh Süresi Ne Kadar?

Tapu tescilinde yapılan bir şerh işleminin 5(beş) senelik bir süresi bulunmaktadır. Bu süreden sonra artık şerhin herhangi bir hükmü olmamakla birlikte hukuki işlemlerde geçersiz sayılmaktadır.

Satış sözleşmelerine, kiralama sözleşmelerine satış vaadi sözleşmelerine ya da kat karşılığı inşaat yapma gibi sözleşmelere şerh işlemleri yapılabilmektedir. Şerh koyma işlemi, evraklarla birlikte ilgili kişinin Tapu ve Kadastro müdürlüklerine girip imzalı şekilde başvurması durumunda gerçekleştirilebilir. Başvuruda ilgili dilekçe ile birlikte şerh işleminin ücreti memura verilerek şerh işlemi tamamlanmış olur.

 

Yorum yaz
Yorum
İsim
Email